Anna Staaffs resa till Offerdal 1878

Juni 1878


Söndagen den 30 Juni.
Åter är en Norrlandsresa på tapeten och den här gången tänka vi icke stanna förrän vi sett Pappas barndomshem, Jämtland. Meningen är att ett par veckor gästa Farbror Abraham på Offerdal. Nordstjernan fick det hedrande uppdraget att föra oss till Sundsvall och smickrad över uppdraget beställde den åt oss det finaste väder. Kl. 10 söndagen den 30 juni lämnade vi Stockholms heta och kvalmiga gator och på samma gång lämnade vi Mamma och Kalle bakom oss och drogo med fart iväg till Sundsvall. På båten gjorde vi bekantskap med åtskilliga passagerare och fördrevo största delen av dagen med prat och spatserade från aktern till ytterst i fören. Då lugnt väder än var, funnos dock åtskilliga, som hade sina känningar av sjösjuka. Vi gingo ned i hytten i tid, somnade gott och vaknade klockan halv fem i Sundsvalls skärgård. Precis klockan fem lade vi till vid hamnen. Pappa gick upp till Berglunds samt kom om en stund ned och förde oss till Gabriella och parkeringen vid Hotel Nord, där Pappa och Erik tagit kvarter för natten. Hos Berglunds blevo vi festligt emottagna och fest var det hela dagen, så man kunde omöjligt önska sig ett hjärtligare mottagande.

Om en stund kommo Therése och Jonsson inklivandes och de hade varit nog så artiga att fara in till staden bara för vår skull. Therése hade blivit gladare än hon var, sist vi såg henne. Hon förefaller så rysligt god och snäll, vilket då visst följer med Bergströmmarna. Justina kom också ned till frukosten och sen vi ätit, spelat och gång på gång sprungit till fönstret för att se om ej Theodor och Ulla (som vi väntade till staden) skulle komma gingo vi upp på du Nord för att taga n:r 27 i ögonsikte. Där trivdes vi dock ej två minuter utan gingo istället att lösa Kalles provkort, men som ingen några pengar hade, fick vi endast ta en liten titt på det. Så gingo vi till Justina och därifrån iväg att köpa en gurka, skarpskyttar m.m. gott. Erik var så kvick, att vi trodde, att vi skulle dö av skratt men det generade oss icke det minsta på Sundsvalls gator.

På eftermiddagen hade vi stämt möte med herrarna på Tivoli, där vi åto, drucko och skrattade. Därifrån begåvo vi oss till Rullan, där vi fortsatte med att smörja kråset och skrattade än 10 gånger värre åt Pappas och Berglunds historier, som oupphörligt avlöste varandra. Hemkomna åto vi kväll och gingo genast in för att lägga oss men sutto istället uppe till klockan 2 och pratade om hela släkten och förlovningar och många andra roliga saker.

Sommarrestaurangen Tivoli, uppförd 1871,
drevs av den kända krögarfamiljen Knaust.
Värdshuset Rullan i Sundsvall öppnade våren 1878.
I området fanns också cirkus- och teaterlokaler.