Anna Westman Staaffs brev

Falun den 3 September 1899

Käraste Anna!

Tack snälla du för brevet och dess vänliga innehåll! Hvad du är förfärligt rar och snäll, Anna, och det är jag säker på att jag kommer att mycket hålla af dig. Och, om vi en gång bli bosatta i Stockholm, så kommer jag nog att ofta titta öfver till Finnboda, och detta blir nog ett af mina bästa nöjen att få språka med min svägerska. Det var dumt att Calle så tutat öronen fulla på dig. Jag är rädd att din föreställning om mig ej alls blir sådan du väntat. Det skulle vara roligt veta, hvad Calle, den lilla token, pratat allt för dumheter. Jag får väl försöka att i någon mån motsvara alla hans önskningar. Och jag tror ej han kommer att bli tyrannisk, om han är lik sina andra syskon. – Jag kommer ändå ned i höst för att bli ”lektor Staaff piga” och jag undrar om du vill ta mot mig som sådan. Jo, jo, jag kanske blir utvisad från Finnboda, vi få väl se huru det går, men till moster Anna får jag då komma, och så kommer Calle ned och hälsar på. Och då skall du få se ett sånt ståtligt par vi äro. Att han ser barnslig ut gör väl ingenting, när han ändå inte är det. Grälat på honom angående pärmarna har jag gjort ”efter bästa förmåga”, och jag hoppas Calle ordentligt bedt sin syster om ursäkt för det obehag han förskaffat henne. Har han ännu ej lämnat dig kortet; i annat fall får jag väl sända dig ett härifrån. Och om min förtjusning öfver ringen har nog Calle redan berättat dig. Du skall veta det var den första ring jag någonsin fått och jag har länge önskat mig en sådan. Den här var för resten mycket smakfull och du hade inte kunnat välja bättre. Det syns att min snälla svägerska har mycket god smak och det har Calle också sagt mig. För öfrigt känner jag dig ganska väl. Anna af allt, hvad Calle berättat, och trots det kände jag mig ändå så rädd för dig.
Tack snälla Anna för vänligheten att försilvra karet, men jag tycker det är vackrare som det är. Af moster Anna eller Elsa fick jag en mycket treflig spade till det. Vill du vid tillfälle tacka henne för hennes vänliga inbjudan. Jenka har nu börjat sin packning och det blir nog knogigt innan hon får i ordning allt men om hon tar litet i sänder går det väl ändå. (Resten av brevet saknas)

Förklaringar:
Moster Anna är troligen Anna Berg född Holm – Calles moster. Elsa är hennes dotter och alltså Calles kusin.