HTTP Message

Släktboken fungerar att läsa i åtminstone webläsare "Google Chroome", "Safari" och "Firefox".
Dock inte i telefon!

Staaffska släktföreningens hittills arrangerade släktmöten

År Var Antal deltagare
1969 Nyloftet Skansen, Stockholm 40
1970 Sahlströms Festvåning, Stockholm 33
1972 Högloftet Skansen, Stockholm 41
1974Frösö Gästhem, Östersund48
1976 Läkarförbundet, Stockholm 70
1979 Björkudden, Nyadal 54
1981 Ljungbergsgården, Tynningö 35
1984 Stora hotellet, Karlsborg 52
1987 Gyllende Bocken, Ljusnedal 48
1989 Österström Medelpad 49
1991 Stadshotellet, Karlstad 41
1993 Klosterhotellet, Vadstena 40
1995 Tällberg, Dalarna 32
1999 Noréns Malmgård, Stockholm 40
2001 Fars Hatt, Kungälv 31
2006 Gamla Teatern, Östersund 44
2008 Härnösands folkhögskola 36
2010 Medevi Brunn 27
2012 Persåsen, Jämtland 23
2017 Söråker, Medelpad 43

Eric Larsson-Staaf

HTTP Message
Baksidan av dopfunten ifrån 1698
i Frösö kyrka med inskriften
CURA PASTORIS DN ERICI STAAF
då Eric var den tjänstgörande
kyrkoherden vid den här tiden

fick sitt tillnamn av Stafre by där han föddes 1655. Blev student i Uppsala 27 oktober 1677. Prästvigd omkring 1680 och kyrkoherde i Sunne Jämtland 1692. Död 1704. Gift år 1693 med Birgitta Pehrsdotter-Warg, som var född 1673 och styvdotter till Erics företrädare i Sunne prosten Martin Lundell(1646-1700). Tillsammans fick de 5 barn. Efter Erics död gifte Birgitta om sig med fänriken vid Jämtlands regemente Carl Treffenberg. Hon avled 1708. Efter Erics frånfälle tog hans halvbröder(Ej samma far! ) Uno(1668-1718),
kyrkoherde i St Olofs församling Skåne, och Lars(1674-1715), komminister i Härnösand, över förmyndarskapet för de minderåriga barnen däribland Petrus. Lars var troligen den av bröderna som av geografiska skäl mest svarade för tillsynen av barnen.