Eric Larsson-Staaf

HTTP Message
Baksidan av dopfunten ifrån 1698
i Frösö kyrka med inskriften
CURA PASTORIS DN ERICI STAAF
då Eric var den tjänstgörande
kyrkoherden vid den här tiden

fick sitt tillnamn av Stafre by där han föddes 1655. Blev student i Uppsala 27 oktober 1677. Prästvigd omkring 1680 och kyrkoherde i Sunne Jämtland 1692. Död 1704. Gift år 1693 med Birgitta Pehrsdotter-Warg, som var född 1673 och styvdotter till Erics företrädare i Sunne prosten Martin Lundell(1646-1700). Tillsammans fick de 5 barn. Efter Erics död gifte Birgitta om sig med fänriken vid Jämtlands regemente Carl Treffenberg. Hon avled 1708. Efter Erics frånfälle tog hans halvbröder(Ej samma far! ) Uno(1668-1718),
kyrkoherde i St Olofs församling Skåne, och Lars(1674-1715), komminister i Härnösand, över förmyndarskapet för de minderåriga barnen däribland Petrus. Lars var troligen den av bröderna som av geografiska skäl mest svarade för tillsynen av barnen.