Wikners i Persåsen Jämtland
17-19 Juni 2022

Staaffska släktföreningen 50 år - Jubileumsfest 16-18 Juni 2017
på Söråkers herrgård

Preliminärt program

Fredag 16 juni

HTML tutorial

Från ca kl 18: Samling och incheckning.

Kl 19 Gruppaktivitet med liten verkstad där vi bekantar oss med varandra. Presentation av föreningens hemsida.
Enklare kvällsmåltid.

Lördag 17 juni

Utfärd till Stavre

Strax nedströms den plats där Mjällån ansluter till Ljustorpsån ligger den lilla byn Stavre. Namnet sägs ha sin bakgrund i att Ljustorpsborna markerade gränsen mot grannsocknen Hässjö med stavar just här. På denna plats var våra förfäder bönder åtminstone från 1500-talets början och fram till dess att vår gemensamma stamfar Erik Larsson Staaf lämnade byn under 1600-talets senare del för att utbilda sig till präst. En syster och svåger till honom samt deras ättlingar fanns kvar som bönder i Stavre en bit in på 1800-talet.

HTML tutorial

Tack vare lantmätaren Nils Spoles karta från år 1700 kan vi veta var släktgården låg. Det var den största gården i byn och den räddades undan ryssarnas härjningar 1720. En modig äldre man satte sig till motvärn och samlade ihop en grupp karlar som lyckades fördriva fienden. Lunch i Ljustorp, café Pomodoro. Ett trevligt ställe där man också kan titta på tomatodlingar i växths. Ljustorp har en mycket aktiv hembygdsförening och om vi har tur kan någon från föreningen komma till kaféet och berätta om bygden. Vi återvänder till Söråker. På eftermiddagen hinner vi i lugn och ro klara av årsmötet. Släktverkstaden kan fortsätta. Ev utomhusaktiviteter för stora och små, tipsrunda i parken el dyl.

Festmiddag kl 19

Söndag den 18 juni

HTML tutorial

Utfärd.

Efter frukost checkar vi ut och åker mot Sundsvall. Första stoppet blir vid Sköns kyrka, där Petrus Staaff var kyrkoherde och kontraktsprost under åren 1746-1766. Den medeltida kyrkan ersattes 1850 med nuvarande kyrka. Stora förändringar har också skett i närområdet, där norra Sveriges största köpcenter, Birsta, breder ut sig på den tidigare jordbruksmarken.


Vi fortsätter västerut mot Indal

HTML tutorial

Det är nu 28 år sedan släktföreningen senast besökte Indal, dit Johanna Staaff med maken kyrkoherde Lars Bergström flyttade våren 1858. Med sig hade de sju barn, som under åren i Indal utökades till tolv. Familjen bodde i Indal i trettio år. Tre av döttrarna gifte sig i byn och här finns fortfarande ättlingar. Lars Bergström var en person som satt avtryck i bygden på ett speciellt sätt. Han anlade Norrlands största fruktträdgård i Indal. Detta under de karga missväxtåren på 1860-talet. Fortfarande kan man hitta rester av hans odlarmödor i form av urgamla äppelträd hos några privatpersoner. Genom ideella insatser av kunniga och entusiastiska medlemmar av hembygdsföreningen, har detta historiska plantmaterial tagits tillvara. Sommaren 2012 invigdes Indalsparken, där träd med denna härkomst har planterats.

En äldre anknytning till Indal är ovannämnda Johannas mormors far, Johannes Israel Valanger, och ett par närstående till honom, som var präster i församlingen under 1700-talets senare hälft. Utfärden fortsätter längs Indalsälven till Liden. Från Vättaberget har man en mycket vacker utsikt över älvdalen. Vi avslutar våra dagar tillsammans med lunch i Liden.

HTML tutorial

Eric Larsson-Staaf

fick sitt tillnamn av Stafre by där han föddes 1655. Blev student i Uppsala 27 oktober 1677. Prästvigd omkring 1680 och kyrkoherde i Sunne Jämtland 1692. Död 1704.

Gift år 1693 med Birgitta Pehrsdotter-Warg, som var född 1673 och styvdotter till Erics företrädare i Sunne prosten Martin Lundell(1646-1700). Tillsammans fick de 5 barn.

Efter Erics död gifte Birgitta om sig med fänriken vid Jämtlands regemente Carl Treffenberg. Hon avled 1708.

Efter Erics frånfälle tog hans halvbröder(Ej samma far! ) Uno(1668-1718), kyrkoherde i St Olofs församling Skåne, och Lars(1674-1715), komminister i Härnösand, över förmyndarskapet för de minderåriga barnen däribland Petrus. Lars var troligen den av bröderna som av geografiska skäl mest svarade för tillsynen av barnen.

HTTP Message HTTP Message
Baksidan av dopfunten ifrån 1698 i Frösö kyrka med inskriften
CURA PASTORIS DN ERICI STAAF 1698
då Eric var den tjänstgörande kyrkoherden vid den här tiden