Kontakt

Ordförande Ulla Staaff, ulla@staaff.net
Kassör Rolf Peterson, rolf@staaff.net, tel 0730-59 91 27
Sekreterare Ragnhild Widgren, Strömgatan 29, 856 43 Sundsvall
ragnhild.widgren@glocalnet.net, 070-220 59 33
Webmaster Olle Martin, olle.martin@icloud.com

Eric Larsson-Staaf

HTTP Message
Baksidan av dopfunten ifrån 1698
i Frösö kyrka med inskriften
CURA PASTORIS DN ERICI STAAF
då Eric var den tjänstgörande
kyrkoherden vid den här tiden

fick sitt tillnamn av Stafre by där han föddes 1655.
Blev student i Uppsala 27 oktober 1677.
Prästvigd omkring 1680 och kyrkoherde
i Sunne Jämtland 1692.
Död 1704.
Gift år 1693 med Birgitta Pehrsdotter-Warg, som var född 1673 och
styvdotter till Erics företrädare i Sunne prosten
Martin Lundell(1646-1700). Tillsammans fick de 5 barn.
Efter Erics död gifte Birgitta om sig med fänriken vid
Jämtlands regemente Carl Treffenberg. Hon avled 1708.
Efter Erics frånfälle tog hans halvbröder(Ej samma far! ) Uno(1668-1718),
kyrkoherde i St Olofs
församling Skåne, och Lars(1674-1715),
komminister i Härnösand, över förmyndarskapet för de
minderåriga barnen däribland Petrus.
Lars var troligen den av bröderna som av geografiska
skäl mest svarade för tillsynen av barnen.