Pehr Staaffs dagböcker 1811-1856

Januari 1832

1,2 godt väder, 3.4 kallare. 5,6,7,8, kallt, 9 bättre väder, 10,11 snö, 12,13,14,15 strömoln icke kallt. -

1 pred. Berlin prof i Rödön (misere)?
6 Do Grenholm i Rödön
8 Do jag i Rödön, Grenholm i Nässkott

3 e.m. bjudna till Loken. -
13 e.m. i Nygården -


16 strömoln, 17 e.m. snö och urväder, 18,19 strömoln, godt väder. 20,21,22 godt väder, 23 och 24 töblåst, 25 godt v: 26 äfvenså, 27 litet kallare, 28 blåst å snöslask. - 29 rysligt urväder. 30 snö och urväder 31 snö och ur-

22 Hölls Cominists val då Grenholm fick plurina vota 375 ___? - - Studios: Bergström predikade.

29 pred: jag i Nässkott, och Hustru var til Säter. -

17 e.m. Graföl efter Fru Gestrich på Stocke

25 Kr: tionde intägt ö uppbörd i Rödön.
28 till Lidstens e.m. -