Petrus Gestrinius 1644-1714

HTTP Message
Petrus Gestrinius gravhäll i Rödöns kyrka.

Kyrkoherde på Rödön 1689-1712 och samtida med vår anfader Eric Staaf, som var kyrkoherde i Sunne i Jämtland 1692-1704. Gestrinius är en av kyrkoherde Lars Bergströms förfäder (farmors(Margareta Sidenia) morfarsfar) Gestrinius tillhörde en norrländsk prästsläkt i flera generationer. Fadern var Erik Hedsander (1610-1685), kyrkoherde i Hammerdal, farfar var Petrus Gestrinius (omkr 1590-1632), kyrkoherde i Nordingrå och farfarsfar Erik Nilsson Gestrinius (1560-1627), kyrkoherde i Ljusdal. Petrus Gestrinius hade ett händelserikt liv. 1674–75 tågade han som fältpredikant med armén genom Brandenburg. Vid hemkomsten blev han regementspastor vid Jämtlands regemente, och var en utomordentlig predikant. 1686 höll han en predikan i Kungsgården som Karl XI lyssnade till och imponerades av, vilket renderade honom befordran till kyrkoherdetjänsten i Rödön. Han var därtill musikalisk och som sällskapsmänniska ibland uppspelt i överkant. Låt vara att det var en argsint ovän som lämnat följande skildring, men den bör ha en viss sanningshalt eftersom det blev efterräkningar. Angivaren var ryttmästaren Magnus Gabrielsson Willemssen, som anklagade kyrkoherden ”att hafva predikat uppenbar villfarelse, nekat honom nattvarden, druckit på ett bröllop 1694 i 2 dagar, hållit en långdans, dobblat och svurit på högtids- och sabbatsdagar samt haft strumpeband på halsen vid gästabud”. Gestrinius dömdes av extra häradsrätt den 20 december 1694 till 40 mark silvermynt i böter. Han var gift två gånger. Den andra hustrun, Elisabeth Albogia född 1642, som Bergströmmarna härstammar från, var dotter till kyrkoherden Olof Albogius i Rogsta, Hälsingland. Gestrinius gravhäll, som från början var placerad i mittgången och därefter förflyttad till koret, finner man numera på väggen till höger, när man kommer in i kyrkan. Hällen är tillverkad av samma mästare, Jöns Persson Stenhuggare, som tillverkat Eric Staafs gravsten i Sunne och dopfunten i Frösö kyrka. Hällen visar den uppståndne Kristus med korsfanan inom en oval medaljong och i en fyrsidig platta under den inhuggna texten. Här återfinner man också de karakteristiska änglarna och de övriga attributen. Texten är i det närmaste utplånad eftersom hällen länge legat som brosten utanför kyrkdörren. Stenen borttogs därifrån på befallning av riksantikvarien Hildebrand och fick då nuvarande placering inne i kyrkan. Släktskapet med Lars Bergström framgår av ”släkttavlan”.